Ďakujem všetkým za 17 rokov podpory, pomoci, ale hlavne drahocenných skúseností a rád

Dnes žiaľ žijeme v dobe, v ktorej je na nás všetkých vyvíjaný zo všetkých strán veľký tlak a vysoké nároky.