Tuším, kam kráča ľudstvo, premýšľam, kam mám kráčať ja

Svet, v ktorom všetci žijeme je odrazom smerovania nás všetkých. Niet pochýb o tom, že tak ako my, tak aj svet okolo nás sa neustále vyvíja a mení. To čo je dnes rekord, je zajtra norma. To čo je dnes nemožné, je zajtra bežné.