Veľmi dobre si určte svoje životné priority, a čo najviac minimalizujte čas investovaný do zbytočností

Výpis klasifikácie, prospechu, správania a dochádzky, pre niektorých vytúžené ocenenie ich polročnej práce, pre iných iba ďalší papier bez žiadnej pridanej hodnoty. Má však tento kancelársky papier vôbec nejaký praktický význam?