Veľmi dobre si určte svoje životné priority, a čo najviac minimalizujte čas investovaný do zbytočností

Výpis klasifikácie, prospechu, správania a dochádzky, pre niektorých vytúžené ocenenie ich polročnej práce, pre iných iba ďalší papier bez žiadnej pridanej hodnoty. Má však tento kancelársky papier vôbec nejaký praktický význam? 

Systém hodnotenia našich činností a zručností sa s nami tiahne takmer od narodenia. Spočiatku má toto hodnotenie čisto slovný charakter, no s nástupom do školy sa pomaly ale isto transformuje na dlhoročne zaužívaný a zastaraný päťstupňový systém hodnotenia. 

Od detstva nám je do hláv vtĺkané, že ten komu dá pani učiteľka jednotku je múdry a bude sa mať v živote určite dobre. No na toho, kto dostal pätorku, zaručene čaká lopata, poprípade úrad práce. 

Práve tieto dve vety sa stali základným kameňom našeho školstva a životnou ideológiou väčšiny učiteľov. 

Najväčším problémom však ani zďaleka nie je samotný systém hodnotenia, ale obsah učebných osnov pre jednotlivé vyučovacie predmety. 

Učíme sa kvantá dávno nepotrebných vecí, čítame knihy, ktoré aj tak nikto nečíta a celkovo sa zaoberáme všetkým, len tým, čo nás zaujíma nie.

Individualita žiakov je neznámy pojem a rôznorodosť charakterov zanedbateľný detail.

A to nehovoriac o charakteroch samotných učiteľov… 

Z toho vyplýva, že okrem niekoľkonásobnej výmeny na čele ministerstva školstva a zavedenia zlyhávajúceho systému akreditácie učiteľov sa naše školstvo za posledných pár desiatok rokov nikde neposunulo.

No ale späť k nášmu „osvedčeniu“.

Mnoho žiakov sa na úkor dosiahnutia, čo najlepších študijných výsledkoch vzdáva svojho sociálneho života, pretože stále veria, že dobré známky im automaticky zaručia kvalitnú životnú úroveň. No naopak tí, ktorí sa neboja odčleniť od stáda si idú za svojím cieľom, pričom však škola ide pochopiteľne bokom. 

Preto si veľmi dobre určte svoje životné priority, a čo najviac minimalizujte čas investovaný do zbytočností. 

Pretože nič nie je nemožné. Chce to len odvahu o tom snívať, vytvoriť realistický plán a pevnú vôľu, premeniť ho na skutočnosť. 

PS: Zhodnotenie polroka je jedna veľká fraška, nakoľko existuje len veľmi málo rebríčkovo vyšších škôl, ktoré prihliadajú na polročné výsledky (stačí sa učiť iba druhý polrok).

Facebook komentáre