BIOGRAFIA

O mne

Jaroslav Melega je slovenský podnikateľ, investor, producent, vizionár, network a online marketér.

Biografické údaje

Dátum narodenia: 1. október 2001

Miesto narodenia: Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Trvalý pobyt: Krompachy, Slovenská republika

Národnosť: slovenská

Vierovyznanie: bez vierovyznania (verím v dobro ľudí)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gymnázium Krompachy

Typ osobnosti: ENFJ-A

Ocenenia a úspechy

Olympiáda ľudských práv 2021 – Úspešný riešiteľ celoštátneho kola

Ocenenie KIM 2019 – Kategória Humanitné vedy

Olympiáda ľudských práv 2019 – Úspešný riešiteľ celoštátneho kola

Ocenenie KIM 2018 – Kategória Videotvorba

2. miesto Junior Internet – JuniorBLOG

Špeciálna cena Junior Internet – JuniorDESIGN

VEDA NA DOSAH – Vedec v zácviku 2017/2018

Napísali o mne

18.02.2021Dištančné krajské kolo Olympiády ľudských práv – XXIII. ročník

08.05.2019Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv – XXI. ročník

20.07.2018Slávnostné odovzdávanie cien KIM awards gymnazistom (strana 8)

09.04.2018Celoštátne kolo Junior Internet

Vývoj osobného loga