NOT ILLEGAL PRODUCTION

NOT ILLEGAL

Not Illegal Production (skrátene Not Illegal) bola produkčná spoločnosť so zameraním predovšetkým na videotvorbu a organizáciu rôznych eventov.

Dátum založenia: 15. február 2015

Dátum zaniknutia: 1. august 2018