JAME SCIENCE

JAME Science (v minulosti známe ako World Science Slovakia a SLOVAK SCIENCE SOCIETY) je platforma pre on-line vzdelávanie, venovaná výučbe vedy a techniky.

Dátum založenia: 1. október 2017

Status: pozastavené

Vývoj loga

Video – Parná loďka

Príspevky