KIM 2020

Dňa 29.5.2020 Jaroslav Melega a Samuel William Nehrer symbolicky udelili ich pánovi učiteľovi Mgr. Dominikovi Ilašovi Špeciálnu cenu KIM.

Práve v tento deň sa mal pôvodne uskutočniť už tradičný slávnostný ceremoniál spojený s odovzdávaním ocenení KIM. Z dôvodu všeobecne platného zákazu organizácie kultúrnych podujatí však žiaľ boli organizátori nútení zrušiť v poradí už tretí ročník tohto oceňovania.

Keďže v dôsledku prijatých protipandemických opatrení boli uzavreté okrem iného aj školy. Vzdelávanie sa presunulo do online prostredia. Práve v súvislosti s online vzdelávaním sme sa rozhodli udeliť nášmu pánovi učiteľovi Mgr. Dominikovi Ilašovi Špeciálnu cenu KIM za jeho prínos v oblasti online vzdelávania na našej škole. Ďakujeme mu za jeho pokrokové, vtipné a náučné YouTube videá, ale aj za jeho ľudský a ústertový prístup k žiakom, nie len počas dištančného vzdelávania.

Tak ako počas minulých rokov, tak aj v tomto školskom roku dosiahli žiaci Gymnázia v Krompachoch množstvo úspechov, ktoré by sa určite patrilo oceniť. V organizátorskom tíme sme na každého z vás pyšní, pretože ste sa za ten čas s určitosťou posunuli vopred v ceste za naplnením vašich osobných cieľov a snov. O to viac nás mrzí, že sme odovzdávanie cien KIM nemohli v roku 2020 zorganizovať, no všetci určite vieme, že zdravie nás všetkých je oveľa prednejšie.

Do ďalšieho roka vám všetkým prajeme veľa energie, elánu a chute do života. Nám nateraz ostáva len dúfať, že na budúcom ročníku sa už všetci spoločne v zdraví stretneme.

Víťaz

KategóriaVíťaz
Špeciálna cenaMgr. Dominik Ilaš