Tagged: #KaždoročnéHlbokéSlová

Jaroslav Melega - 21. narodeniny

Rôčky pomaly pribúdajú…

Strach zo zmeny pomyselného kurzu plavby naším vysnívaným životom ide častokrát ruka v ruke s obavami z osobného zlyhania či odsúdenia inými. V živote sa častokrát riadime názormi a radami ostatných namiesto toho, aby sme sa riadili tým, čo v skutočnosti chceme my sami. To dozaista vedie k limitácií našich osobných daností a v neposlednom rade k deformácii našich skutočných cieľov a snov. Dokážeme však v živote prijať výrazné zmeny bez toho, aby sme sa pripravili o našu vysnenú budúcnosť?